Rekisterinpitäjä:

Tiiti Rakennus Oy

Kytkintie 38, 00770 Heslinki
info [at] kirvesmiehet.com

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Keräämme tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä. Sivustolla tapahtuvaa aktiviteettia seurataan ainoastaan anonyymisti.

Henkilökohtaista tietoa kerätään ainoastaan, mikäli olette kanssamme tekemisissä sähköpostitse tai lomakkeen avulla verkkosivuillamme.

Henkilötietojanne vastaanottavat

– yrityksemme

– te itse, mikäli keskustelemme esim. sähköpostitse

Säilytämme henkilötietojasi:

– sähköpostiarkistossa noin seitsemän vuoden ajan

– kirjanpitoaineistossa noin seitsemän vuoden ajan.

Teillä on seuraavat oikeudet:

– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

– oikeus tietojen oikaisemiseen

– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voitte esimerkiksi kieltää markkinoinnin)

– oikeus vastustaa käsittelyä

– oikeus peruuttaa suostumus (voitte esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)

– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että teillä on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.